Nơi ươm mầm những ước mơ của bé

 • Phạm Thuý Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0904212786
  • Email:
   phuongptl76@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0888165258
  • Email:
   thuhang4050@gmail.com
 • Phạm Thúy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phụ trách chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945689738
  • Email:
   thuyphuongphampt@gmail.com
Địa chỉ: 55 Hàng Bông
Điện thoại: 02438267541