• Nguyễn Hà Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên cấp dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0978514534
 • Nguyễn Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0904176589
  • Email:
   huongkt.412@gmail.com
 • Vũ Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983697756
  • Email:
   nguyenvunhatminh2903@gmail.com
 • Trương Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0904348928
  • Email:
   truonglanduong@gmail.com
 • Đỗ Thị Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916016053
 • Lương Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Trưởng ban TTND
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0948274630
 • Trịnh Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947337858
  • Email:
   trinhdao868@gmail.com
 • Trần Thị Minh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01627209513
  • Email:
   tranthiminhphuong87@gmail.com
 • Dương Thị Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973578255
  • Email:
   duongyen1411@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01685911166
 • Trương Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986663039
 • Trần Thúy Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0948680479
  • Email:
   tranthuyhong140974@gmail.com
Địa chỉ: 55 Hàng Bông
Điện thoại: 02438267541