Nơi ươm mầm những ước mơ của bé

 • Phạm Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0376471412
  • Email:
   minhkhang1729@gmail.com
 • Đào Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365416061
  • Email:
   daobichthuy0606@gmail.com
 • Nguyễn Thi LAn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0374099467
  • Email:
   nguyenthilananh15091995@gmail.com
 • Đỗ Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977722127
  • Email:
   dhuyen651@gmail.com
 • Đỗ Thị Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916016053
 • Lương Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Trưởng ban TTND
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0948274630
 • Vũ Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0983697756
  • Email:
   nguyenvunhatminh2903@gmail.com
 • Dương Thị Kim Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973578255
  • Email:
   duongyen1411@gmail.com
 • Trần Thị Minh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0327209513
  • Email:
   tranthiminhphuong87@gmail.com
 • Trương Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986663039
Địa chỉ: 55 Hàng Bông
Điện thoại: 02438267541