• KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ NĂM HỌC 2017 - 2018
  | Trường Mầm Non Bình Minh | 148 lượt tải | 1 file đính kèm
  KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 – 2018NGÀY 16/10/17
 • KẾT QUẢ CÂN ĐO LẦN 3
  | Trường Mầm Non Bình Minh | 156 lượt tải | 1 file đính kèm
  KẾT QUẢ CÂN ĐO LẦN 3 VÀ SO SÁNH TĂNG GIẢM SO VỚI LẦN 2 CỦA HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG
 • KẾT QUẢ CÂN ĐO LẦN 2
  | Trường Mầm Non Bình Minh | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
  KẾT QUẢ CÂN ĐO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG LẦN 2 - NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2017
 • KẾT QUẢ CÂN ĐO LẦN 1
  | Trường Mầm Non Bình Minh | 156 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kết quả cân đo của học sinh toàn trường lần 1: ngày 12 tháng 9 năm 2017
Địa chỉ: 55 Hàng Bông
Điện thoại: 02438267541