Nơi ươm mầm những ước mơ của bé

 08/06/21  Tin tức và sự kiện  912
Việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến sẽ giúp phụ huynh không mất thời gian đi lại, đảm bảo quyền lợi tuyển sinh đúng tuyến cho học sinh cũng như giúp các trường, phòng, sở quản lý học sinh theo đúng cấp, đúng tuyến phường, xã và cũng đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid 19
 17/06/21  Tin tức  433
Trường MN Bình Minh thông báo về đối tượng và chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường năm học 2021-2022 
 11/05/21  Tin tức và sự kiện  173
Trước tình hình diễn biến phức tạp trong những ngày qua của dịch bệnh COVID-19 ngày 11 tháng 5 năm 2021 Chỉ tịch UBND Thành phố Hà Nôi đã ra chỉ thị số 12 /CT-UBND về việc thưc hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thánh phố Hà nội.
 06/05/21  Tin tức  82
Công điện thượng khẩn số 126/SYT-NVY ngày 06 tháng 05 năm  2021 về việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện nhiệt đới trung ương 2. 
Địa chỉ: 55 Hàng Bông
Điện thoại: 02438267541